घास

दिवसभर सूर्य तापून गेला.. चंद्र ही हळू ऊगवला.. घामाचा लोंढा नाही अजून सरला नको पुसू पटकरानं सये, (more…)