अश्रुंचे प्रेतगीत

मी कोण आहे? कसा आहे? कुठे आहे? या बद्दल तुम्ही आता मुळीच वाद घालू नका मी खूप – खूप दूर गेलोय.. आता कुणी साद...