भूक

फांदी गुलाबाचं फुल कसं हासतं पानातं माय वेचिती कापूस लाही झालेल्या रानात.. बाप तापल्या रानात (more…)

अश्रुंचे प्रेतगीत

मी कोण आहे? कसा आहे? कुठे आहे? या बद्दल तुम्ही आता मुळीच वाद घालू नका मी खूप – खूप दूर गेलोय.. आता कुणी साद...

घास

दिवसभर सूर्य तापून गेला.. चंद्र ही हळू ऊगवला.. घामाचा लोंढा नाही अजून सरला नको पुसू पटकरानं सये, (more…)

भाकरीचा शोध

भुकेच्या आगडोंबामुळे मी... भाकरीच्या शोधात निघालो.. ते कुत्र्यांच्या पिल्यांनाही फॅरेक्स अन् पार्लेजी चारतात (more…)

अधीर

धीर कशास देऊ कोण? मिच अधीर हरणी... आकाश माझा पिता अन माता माझी धरणी सुने झाले हे शिवार माझे (more…)

घरटं

चिमणीच्या खोप्याकडे पाहून तू म्हणालीस...... एक घरटं असच हवंय काडी, काडीने गवताच्या त्याने विणलेल घरटं दोघांच्या दोन चोंची पुढच्या पिढीची धडपड (more…)